Retourneren, bedenktijd en herroepingsrecht

Retourneren, bedenktijd en herroepingsrecht

Retourneren, bedenktijd en herroepingsrecht is onder één noemer te scharen: het herroepingsrecht. Wat zijn de gevolgen van herroepringsrecht? Wie betaalt de verzendkosten?

Stuur niet zomaar een product retour. Shop bij Nagelnieuw verzoekt u vriendelijk om éérst contact met hem op te nemen, bij voorkeur via info@shopbijnagelnieuw.nl of de klantenservice. Vermeldt daarbij uw bestelnummer, zodat uw retour sneller in behandeling kan worden genomen.

Inhoud van het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product heeft ontvangen.

Producten die in uw opdracht speciaal voor u door Shop bij Nagelnieuw zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Shop bij Nagelnieuw via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wilt u gebruik maken van het herroepingsrecht en een artikel retour willen sturen, dan is de meest snelle en gebruikelijke manier om dit aan Shop bij Nagelnieuw te laten weten via een e-mail aan info@shopbijnagelnieuw.nl of via de klantenservice, onder vermelding van uw bestelnummer, en daarbij aan te geven welke artikelen uit welke bestelling u wilt retourneren.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan terug. Dit is inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door Shop bij Nagelnieuw geboden goedkoopste standaard levering). Deze terugbetaling ontvangt u zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Shop bij Nagelnieuw op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

U moet de producten in originele verpakking en onbeschadigd aan Shop bij Nagelnieuw terugzenden. Dit moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit om de overeenkomst te herroepen aan Shop bij Nagelnieuw heeft medegedeeld.

Shop bij Nagelnieuw mag wachten met de terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Kosten retourzending

De kosten en risico’s van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. Dit geldt ook als u per abuis een verkeerd artikel heeft besteld. Omdat Shop bij Nagelnieuw scherp in de markt wil blijven wordt helaas geen gratis retourzending aangeboden. Anders kan Shop bij Nagelnieuw de huidige verkoopprijzen niet handhaven.

U bent aansprakelijk voor de retourzending en voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik daarvan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Let op: voor niet alle door Shop bij Nagelnieuw geleverde producten geldt het herroepingsrecht. Producten die in uw opdracht speciaal voor u door Shop bij Nagelnieuw zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd.