Garantiebepaling

Garantie en/of schade

Garantie, wat houdt dat in? Hoe lang heeft u garantie en wat moet u doen als u aanspraak wilt maken op garantie? Dat verschilt per product.

Neem in alle gevallen contact op met info@shopbijnagelnieuw.nl . Bewaar altijd het defecte artikel, tenzij Shop bij Nagelnieuw anders aangeeft. Ook als u een product terug wilt sturen neemt u eerst contact op met info@shopbijnagelnieuw.nl voor het retouradres.

Garantiebepalingen

Als consument heeft u recht op een deugdelijk product, dat voldoet aan de (bij aankoop op de website van Shop bij Nagelnieuw) vermelde specificaties. De klantenservice of leverancier kan u informeren over juist gebruik van het product en de geldende garantiebepalingen.

Op al onze artikelen geldt de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in dat een product datgene is of datgene doet wat u er als consument in alle redelijkheid van mag verwachten. Bij problemen met de door u bestelde producten kunt u altijd terecht bij de klantenservice. Vermeldt daarbij het factuur- en bestelnummer.

Indien u nog aanspraak kunt maken op garantie zal de klantenservice, in overleg met u, op zoek gaan naar een passende oplossing. Als vastgesteld wordt dat u recht heeft op terugbetaling of een vergoeding, dan ontvangt u het bedrag binnen 14 dagen op uw rekening. Shop bij Nagelnieuw heeft altijd het recht het product te herstellen of vervangen.

Wat valt onder de garantie en duur van de garantie?

Indien van toepassing gelden op de door Shop bij Nagelnieuw. geleverde goederen de garantiebepalingen van de leverancier. Wanneer de leverancier garantie geeft, dan geeft Shop bij Nagelnieuw. uiteraard dezelfde garantie. Indien de leverancier aangeeft dat de schade niet onder de garantiebepalingen valt, dan kan Shop bij Nagelnieuw ook geen garantie geven. Dit heet de fabrieksgarantie. Op deze fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument. U kunt bij de klantenservice of bij de desbetreffende leverancier terecht om de garantiebepalingen op te vragen.

Bij alle artikelen op onze site staat aangegeven hoeveel maanden garantie wij geven. Indien er geen garantieperiode staat vermeld, geven wij geen garantie. In alle gevallen geldt wel de garantie bij normaal gebruik. Dat wil zeggen het gebruik waarvoor het artikel bedoeld is. U moet het defecte artikel aan Shop bij Nagelnieuw retourneren.

Wanneer er aanpassingen aan het product zijn aangebracht en dit niet meer in originele staat is vervalt uw recht op garantie of een eventuele vergoeding. Bij schade veroorzaakt door drukken, stoten, water, verkleuring, algemene slijtgage, rolslijtage en dergelijke heeft u geen aanspraak op garantie. Schade door extreme weersomstandigheden valt ook niet onder de garantie.

Bij elke vorm van schade heeft Shop bij Nagelnieuw vooraf foto’s nodig waarop de schade te zien is, met uw toelichting. Deze kunt u verstrekken via de klantenservice, zodat uw schade-/garantieverzoek in behandeling kan worden genomen. Vergeet daarbij niet uw bestelnummer te vermelden. Gooi nooit van te voren het defecte artikel weg, dan vervalt de garantie. Het defecte artikel zal in bijna alle gevallen retour gezonden moeten worden, tenzij Shop bij Nagelnieuw anders aangeeft.