Disclaimer

Disclaimer voor www.shopbijnagelnieuw.nl

Nagelnieuw bij Chantal (Kamer van Koophandel: 69400776), gevestigd te Wognum verleent u hierbij toegang tot https://shopbijnagelnieuw.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Shop bij Nagelnieuw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Shop bij Nagelnieuw spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Shop bij Nagelnieuw

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Shop bij Nagelnieuw , De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Shop bij Nagelnieuw oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Shop bij Nagelnieuw en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Shop bij Nagelnieuw , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.