Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Shop bij Nagelnieuw.

Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Shop bij Nagelnieuw (met KvK-nummer 69400776), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@shopbijnagelnieuw.nl of per post: Nagelnieuw bij Chantal Jaagband 8, 1687 TM. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-11124706. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Groothandel in nagelproducten, schoonheidsverzorging.

Artikel 2 – Registratie
U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Parcel international verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen twee werkdagen dagen te leveren. In drukte zoals feestdagen, kan de levering langer duren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
U mag het product altijd terugsturen, voor Consumer geldt, binnen 2 weken & Zakelijk  geldt binnen 2 dagen, nadat u het hebt ontvangen, (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@shopbijnagelnieuw.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen (consumer).

Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betalen wij de kosten van de terugzending. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Uitgesloten zijn;

  • Producten die naar specificaties van de klant zijn gemaakt (niet geprefabriceerd)
  • Snel bederfelijk waar.
  • Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum.
  • Producten die vanwege hygiëne of gezondheidsbescherming niet geretourneerd mogen worden.

Deze producten kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 6 – Garantie
Wij geven zes maanden garantie op Elektronische apparatuur. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor Shop bij Nagelnieuw.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@shopbijnagelnieuw.nl Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen met uitzondering van weekenden en feestdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Gelderland bevoegd.